UWAGA !

 

Od 2 semestru roku szkolnego 2015/2016 zapraszamy na kwalifikacyjny kurs zawodowy A.61 - wykonywanie zabiegów kosmetycznych na twarzy w zawodzie technik usług kosmetycznych 514207.

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły.

Dokumenty jakie należy złożyć na kwalifikacyjny kurs zawodowy:

  1. Wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy – do pobrania na stronie.
  2. Jedno zdjęcie.
  3. Świadectwo szkolne.
  4. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do nauki w zawodzie.
  5. Xero dowodu osobistego.

Pobierz wniosek o przyjęcie na KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY


KWALIFIKACYJNY KURS W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH A.62 WYKONYWANIE ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH CIAŁA, DŁONI I STÓP\

Zajęcia dla semestru I odbędą się w dn.

14.11.2015 r. (sobota) - 1-4 h BHP z p. A. Pomierną,

5-10 h - język angielski z p. M. Krakowiak,

15.11.2015 r. (niedziela) - 1-5 h informatyka z p. M. Popis,

6-10 h - język angielski z p. M. Krakowiak,

Początek zajęć  o godz. 800.

Terminy zajęć - I TK (semestr I) w roku szkolnym 2015/2016


UWAGA !!!

Klasa II TK (III semestr)

W niedzielę - 22.XI.2015 0 godz 900 w sali nr 2

odbędzie się zebranie z panią kierownik Wandą Wasilonek

dotyczące organizacji i przebiegu

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.


Terminy zajęć - II TK (semestr III) w roku szkolnym 2015/2016

opiekun - A. Pomierna

 

DLACZEGO WARTO PRZYJŚĆ DO NAS ?

1. Wszyscy absolwenci otrzymują pracę - nie kształcimy bezrobotnych!

2. Wysoka jakość kształcenia i wychowania - baza, kadra.

3. Samorządność, wolontariat, wychowanie prozdrowotne.

 

 

KIERUNKI:

TECHNIK  FARMACEUTYCZNY

TECHNIK  USŁUG  KOSMETYCZNYCH   

Kursy kwalifikacyjne

 

TECHNIK  MASAŻYSTA