UWAGA !

KWALIFIKACYJNY KURS W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH A.61

Zajęcia odbędą się w dn.

28.05.2016 r. (sobota) - zajęcia z p. Barden od godz. 830.

29.05.2016 r. (niedziela) - zajęcia z p. Barden od godz. 830 .

 

 

Terminy zajęć - KWALIFIKACYJNY KURS W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH A.61

Terminy zajęć - KWALIFIKACYJNY KURS W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH A.62

opiekun - A. Pomierna

 

DLACZEGO WARTO PRZYJŚĆ DO NAS ?

1. Wszyscy absolwenci otrzymują pracę - nie kształcimy bezrobotnych!

2. Wysoka jakość kształcenia i wychowania - baza, kadra.

3. Samorządność, wolontariat, wychowanie prozdrowotne.

 

 

KIERUNKI:

TECHNIK  FARMACEUTYCZNY

TECHNIK  USŁUG  KOSMETYCZNYCH   

Kursy kwalifikacyjne

 

TECHNIK  MASAŻYSTA