UWAGA !

KWALIFIKACYJNY KURS W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH A.61 WYKONYWANIE ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH NA TWARZY

Zajęcia dla semestru I odbędą się w dn.

13.02.2016 r. (sobota) - 900 - 1200 z p. Wasilonek później zajęcia z p. E. Barden
oraz 14.02.2016 r. (niedziela) -  zajęcia z p E. Barden od godz. 900

opiekun - A. Pomierna

 

DLACZEGO WARTO PRZYJŚĆ DO NAS ?

1. Wszyscy absolwenci otrzymują pracę - nie kształcimy bezrobotnych!

2. Wysoka jakość kształcenia i wychowania - baza, kadra.

3. Samorządność, wolontariat, wychowanie prozdrowotne.

 

 

KIERUNKI:

TECHNIK  FARMACEUTYCZNY

TECHNIK  USŁUG  KOSMETYCZNYCH   

Kursy kwalifikacyjne

 

TECHNIK  MASAŻYSTA